Νόμος 4403/16 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) προστίθεται στοιχείο η' ως εξής:

 

{η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 13, ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό.}

 

3. Στο άρθρο 50 του νόμου 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014, ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμόν 500321/1996 (ΦΕΚ 391/Β/1996) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 4276/2014 και η παράγραφος 21 του άρθρου 7 του νόμου 4276/2014 καταργούνται.

 

5. Η παράγραφος 18 του άρθρου 7 του νόμου 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκουμένων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 300 € ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.