Νόμος 4414/16 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις θεμάτων εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

H διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) διενεργούνται βάσει εγκεκριμένων δασοπονικών μελετών και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

 

Όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, όπως ιδίως ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση, η προστασία, οι κυρώσεις και ο καθορισμός των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, ρυθμίζονται από τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 40379/2009 (ΦΕΚ 445/Δ/2009) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.