Νόμος 4414/16 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι αυτή η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του από 22-12-2014 υπογραφέντος μνημονίου συνεργασίας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 08-04-2016. Η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή παραμένει σε ισχύ μέχρι την αναθεώρησή της σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 4.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.