Νόμος 4425/16

Ν4425/2016: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4425/2016: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 185/Α/2016), 30-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Υποκεφάλαιο A: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 4: Σκοπός

Άρθρο 5: Ορισμοί

Άρθρο 6: Εποπτικές Αρμοδιότητες

Άρθρο 7: Σχέσεις Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Υποκεφάλαιο Β: Οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 8: Ορισμός και αρμοδιότητες του Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 9: Χρηματιστήριο Ενέργειας

Άρθρο 10: Οργανωτικές Ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Άρθρο 11: Συναλλακτικές ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Άρθρο 12: Εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 13: Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκαθάρισης

Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 15: Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές

Άρθρο 16: Εκκαθάριση συναλλαγών Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς

Άρθρο 17: Εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 18: Κατάρτιση και τροποποίηση των κανονισμών και κωδικών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

 

Υποκεφάλαιο Γ: Οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου και των Περιβαλλοντικών Αγορών

 

Άρθρο 19: Αγορές Φυσικού Αερίου και Περιβαλλοντικές Αγορές

 

Υποκεφάλαιο Δ: Άλλες ρυθμίσεις

 

Άρθρο 20: Τροποποιήσεις του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) και του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)

 

Υποκεφάλαιο E: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 21: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.