Νόμος 4439/16 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 12 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ξηράς και Σημεία Ανεφοδιασμού Καυσίμων, για πλωτά μέσα, καθώς και σταθμοί αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες)}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες):

 

α) χώρων στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων και

 

β) πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου (LNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, καθώς και από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.τ.λ.).

 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.