Νόμος 4440/16 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του νόμου 4369/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.