Νόμος 4456/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αναβολή εκλογών Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17-12-2017. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992), η πρώτη συνεδρίαση των εκλογικών επιτροπών λαμβάνει χώρα έως τις 28-08-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

2. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) καταργούνται.

 

3. Η υπ' αριθμόν 44347/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 1220/Β/2016) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.