Νόμος 4456/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 1942/1991 (ΦΕΚ 48/Α/1991), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του νόμου 2297/1995 (ΦΕΚ 50/Α/1995), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο υπό σύσταση Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε.Τ.Α.Α. (ΕΒRD). Η συμμετοχή της Ελλάδας προς το εν λόγω Ταμείο, σκοπό έχει τη χρηματοδότηση έργων τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτεί η EBRD στην Ελλάδα και για όσο χρόνο αυτή αποτελεί λήπτρια χώρα χρηματοδοτήσεων από την EBRD.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων, καθώς και τα ζητήματα διαχείρισης του Ταμείου καθορίζονται με την από 04-04-1995 Συμφωνία Ίδρυσης του Ταμείου μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και EBRD, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 22-07-2016 1η Τροποποίησή της.

 

Η Ελληνική Δημοκρατία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών δύναται να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του Ταμείου έως το ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ετησίως για όσο χρόνο η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί λήπτρια χώρα χρηματοδοτήσεων από την EBRD. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.