Νόμος 4456/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διάταξη για ιδιώτες μέλη Επιτροπών του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παράγραφος 3 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 174/Α/2016), η απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και 4 ετών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.