Νόμος 4461/17 - Άρθρο 100

Άρθρο 100


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) μετά τις λέξεις ή παθολογοανατομικής προστίθενται οι λέξεις ή αιματολογίας.

 

2. Δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο λειτουργία χώρων διενέργειας αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Οι κατά τόπον Ιατρικοί Σύλλογοι δεν επιτρέπεται να χορηγούν αποφάσεις έγκρισης για τη λειτουργία χώρων αιμοληψίας - αιμοληπτηρίων εκτός διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υφιστάμενοι χώροι αιμοληψίας παύουν να λειτουργούν.

 

Οι επιτροπές ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων διενεργούν αυτοψία και επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουν τη διακοπή λειτουργίας των χώρων αιμοληψίας και συντάσσουν σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.