Νόμος 4461/17 - Άρθρο 99

Άρθρο 99


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην περίπτωση 17 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 415/1994 (ΦΕΚ 236/Α/1994), από την ονομασία της ιατρικής ειδικότητας Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία) διαγράφεται η εντός της παρενθέσεως λέξη Μικροβιολογία.

 

β. Στην παράγραφο 5.1.3. του κεφαλαίου V1 του Παραρτήματος V του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), η ειδικότητα Ιατρική Βιοπαθολογία διαγράφεται από τον Πίνακα με τη γενική ονομασία Μικροβιολογία-Βακτηριολογία και καταχωρίζεται στους Πίνακες με τη γενική ονομασία Κλινική Βιολογία και Βιολογική Χημεία.

 

2. α. Ιατροί Βιοπαθολόγοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν επί τετραετία σε Μικροβιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Πανεπιστημίου, ως ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, μπορούν να αποκτήσουν την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Συγκεκριμένα, ο τίτλος εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία απονέμεται σε ειδικευμένους ιατρούς Βιοπαθολόγους, οι οποίοι κατά την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω:

 

α)α) έχουν βαθμό διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή συντονιστή διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας ή αποτελούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή πρώτης βαθμίδας,

 

β)β) υπηρετούν σε Μικροβιολογικά τμήματα νοσοκομείου Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, το οποίο δίνει την πλήρη ειδικότητα της Βιοπαθολογίας και διαθέτει τουλάχιστον Παθολογική ή Παιδιατρική Κλινική, Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών ή Παίδων, και

 

γ)γ) είναι τοποθετημένοι σε Μικροβιολογικό τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων νοσοκομείων κατά τα 4 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τους υπηρετούντες σε Στρατιωτικά νοσοκομεία, καθώς και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

 

β. Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (πρώην Μικροβιολογίας) και κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στα Μικροβιολογικά τμήματα των Νοσοκομείων που έχουν αναγνωρισθεί ως κέντρα κατάλληλα για την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία και οι οποίοι μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία, περιλαμβάνονται και οι επικουρικοί ιατροί με τις ίδιες προϋποθέσεις.

 

γ. Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης χωρίς εξετάσεις, ισχύουν τα εξής:

 

α)α) η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι εξάμηνη και αρχίζει από την 15-04-2020 και

 

β)β) όσοι ιατροί Βιοπαθολόγοι συμπληρώνουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα εντός της εξάμηνης προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν την απόκτηση της εξειδίκευσης με μεταβατική διάταξη χωρίς εξετάσεις.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για τη χορήγηση της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.