Νόμος 4461/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταθέσεις Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά τη συμπλήρωση 5 συνολικά ετών πραγματικής υπηρεσίας σε νοσοκομεία ή σε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών άγονων Α' περιοχών, μετατίθενται υποχρεωτικά 1 έτος μετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.

 

Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ειδικώς, για τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η μετάθεση γίνεται σε κενή οργανική θέση σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία ζητεί ο ενδιαφερόμενος να μετατεθεί.

 

Οι κενούμενες, λόγω της κατά τα παραπάνω μετάθεσης των ιατρών, θέσεις των νοσοκομείων, αποκεντρωμένων μονάδων και των αποκεντρωμένων μονάδων των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται να προκηρύσσονται αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης του ιατρού για μετάθεση.}

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1759/1988, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 4368/2014 (Α'21), μετά τις λέξεις μέσα σε παρένθεση (πολυδύναμα ή μονοθέσια), διαγράφονται οι λέξεις άγονων Α' και Β' περιοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.