Νόμος 4461/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Χορήγηση τίτλου Παθολογικής Ογκολογίας σε ιατρούς παθολόγους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν ως Επιμελητές Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αναγνωρισμένα ογκολογικά τμήματα και έχουν συμπληρώσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 3 έτη υπηρεσίας, χορηγείται ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, κατόπιν εξετάσεων.

 

2. Οι θέσεις παθολογίας των Παθολογικών - Ογκολογικών Τμημάτων των γενικών και ογκολογικών δημόσιων νοσοκομείων, που κατέχονται από ιατρούς παθολόγους Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή αποκτούν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 29 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) ή την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μετατρέπονται αυτοδικαίως, με την απόκτηση του τίτλου, σε θέσεις παθολογικής ογκολογίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.