Νόμος 4461/17 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Τροποποίηση άρθρου 64 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 64 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Ένταξη ομάδων ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 64 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι δυνατή η ένταξη ομάδων ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).}

 

3. Η περίπτωση ι)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα / απασχόλησης ομάδων ανέργων, που καταρτίζεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.