Νόμος 4472/17 - Άρθρο 138

Άρθρο 138: Βασικός μισθός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το μισθολογικό κλιμάκιο 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού των εξήντα επτά ευρώ (67 €).

 

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής:

 

α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95%

β. Επιμελητής Α' και αντίστοιχοι 90%

γ. Επιμελητής Β', Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας και αντίστοιχοι, 78%.

δ. Ειδικευόμενος 63%

ε. Μόνιμοι αγροτικοί ιατροί 61%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 97 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαμορφώνεται σε ποσοστό 61% του μισθολογικού κλιμακίου 1 του Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη.

 

4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής:

 

Ιατροδικαστής Α' Τάξεως 100%

Ιατροδικαστής Β' Τάξεως 95%

Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως 90%

Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως 85%.

 

5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.