Νόμος 4472/17 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002),

 

β. τα άρθρα 2 και 3 του νόμου [Ν] 4051/1960 (ΦΕΚ 68/Α/1960),

 

γ. η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α/1973),

 

δ. το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985).

 

2. Από 01-01-2018 η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α/1973), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.