Νόμος 4483/17 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4423/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ 182/Α/2016) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33, μόλις συμπληρωθούν 2 έτη από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των 21 και εφόσον εντός των 2 ετών δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των 21 μελών.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4423/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από 21. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.