Νόμος 4483/17 - Άρθρο 163

Άρθρο 163


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013) προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:

 

{Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997.}

 

2. Η αληθής έννοια της λέξεως καλλιτέχνες στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) από την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου είναι ότι αυτή συμπεριλαμβάνει και τους μουσικούς παραγωγούς.

 

3. Συμβάσεις υπό την αληθή έννοια της ανωτέρω παραγράφου 2, καθώς και συμβάσεις εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 του νόμου 4210/2013, οι οποίες συνήφθησαν πριν τη δημοσίευσή του νόμου 4210/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και ανεξαρτήτως εφαρμογής του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997, λογίζονται ότι συνήφθησαν νομίμως και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.