Νόμος 4503/1930 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις το τέλος του εδαφίου 1 του άρθρου 28 του αυτού από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος προστίθεται δευτέρα παράγραφος έχουσα ως έξης:

 

{Διά Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων επιτρέπεται η επιβολή πρασιάς μεταξύ περιφράγματος και οικοδομής τοποθετούμενης της τελευταίας και εσώτερο των 2 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.