Νόμος 4533/18 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996) καταργείται την 31-12-2018. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 20 του νόμου 2446/1996, καθώς και η υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/2284/2013 υπουργική απόφαση Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς (ΦΕΚ 400/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην ως άνω υπουργική απόφαση διαδικασιών κατανομής των κονδυλίων και υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) των δικαιούχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4491/1966 (ΦΕΚ 1/Α/1966), καθώς και κάθε άλλη σχετική, γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρος Κανονισμού Εργασίας ή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.