Νόμος 4546/18 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου 1.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), το άρθρο 15 (ήδη 20) παράγραφος 11 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016) και το άρθρο 28 παράγραφος 4 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015 και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1, μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις 31-12-2016 και για το έτος 2016 έως τις 30-06-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.