Νόμος 4546/18 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6)α του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Για τους ελέγχους του άρθρου 3 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) καταβάλλεται ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται μέχρι τις 31-12-2018.}

 

2. Έως την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6)α του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΕΔΑΚ/523/12/2018 (ΦΕΚ 8/ΥΟΔΔ/2018) κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών Καθορισμός αμοιβής των μελών που συγκροτούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.