Νόμος 4546/18 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) παρατείνεται μέχρι τις 08-08-2021 και μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω, για περιοχές ρυθμιζόμενες από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

β) Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου.}

 

γ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.