Νόμος 4563/18 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 63 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) επέρχονται από 30-06-2018 οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 αντικαθίσταται με τη φράση των σχολικών ετών 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, η φράση στους προσωρινούς μειοδότες αντικαθίσταται με τη φράση στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους και η ημερομηνία 30-06-2018 αντικαθίσταται ως εξής: μέχρι 31-12-2018.

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018 έως τις 31-12-2018.}

 

γ) Στην παράγραφο 3 η φράση και του σχολικού έτους 2017-2018 αντικαθίσταται ως εξής: , του σχολικού έτους 2017-2018 και του σχολικού έτους 2018 - 2019.

 

δ) Στην παράγραφο 7 η φράση και κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016 αντικαθίσταται με τη φράση , κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016 και εντός του πρώτου εξαμήνου των ετών 2017 και 2018.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) η φράση και 2017-2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{, 2017-2018 και 2018-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.