Νόμος 4582/18 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 54/Α/1997), όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 51 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα δημιουργούμενων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή και τμήματα υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του νόμου 4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τμήματα των οποίων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους.}

 

2. Στο άρθρο 29 του νόμου 2545/1997 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη 500 m, καθώς και δραστηριοτήτων με μη συμβατές προς τη λειτουργία των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης χρήσεις σε ζώνη 700 m περιμετρικά των ορίων υφιστάμενων ή δημιουργούμενων Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.