Νόμος 4598/19

Ν4598/2019: Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4598/2019: Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 36/Α/2019), 01-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο A: Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 1: Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού

Άρθρο 2: Αντικατάσταση του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος 4/2018

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 79 του προεδρικού διατάγματος 4/2018

Άρθρο 4: Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 5: Επιχορήγηση

Άρθρο 6: Τροποποίηση της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/2002 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 340/Β/2002)

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Ακρόπολης

 

Άρθρο 8: Κατάργηση Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και απορρόφησή του από το Μουσείο Ακρόπολης

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 9: Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας προσωπικού υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 10: Επίδομα υπαλλήλων νήσου Δήλου

Άρθρο 11: Διάταξη για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής

Άρθρο 12: Διάταξη για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Άρθρο 13: Αμοιβές Διευθυντών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 14: Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 46 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002)

Άρθρο 16: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 4/2018

Άρθρο 17: Παράταση συμβάσεων εργασίας στο Ελληνικό Φεστιβάλ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Διοικητικό Συμβούλιο ΙΙΒΕΑΑ

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α/1996)

Άρθρο 22: Θέματα προσωπικού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 23: Θέματα φορολογίας Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 24: Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Άρθρο 25: Θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-03-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.