Νόμος 4602/19 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), η ημερομηνία 31-12-2018 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.