Νόμος 4605/19 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ή/και εμφιάλωσης ιατρικών και πεπιεσμένων αερίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

 

{20) Η γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, η χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας, η έκδοση αποφάσεων διενέργειας ελέγχων και επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ή/και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων, καθώς και εμφιάλωσης πεπιεσμένων αερίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.