Νόμος 4605/19 - Άρθρο 106

Άρθρο 106


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4)α του άρθρου 111 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017 και εφεξής, σε περίπτωση που ανώνυμη αθλητική εταιρεία υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, τότε η νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ανώνυμη αθλητική εταιρεία και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε, ως εξής:

 

α) Αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β) αυτοδικαίως στο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία FIFA, την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών UEFA και άλλες Ομοσπονδίες),

 

γ) στο υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (κατά την προηγούμενη περίπτωση), καθώς και στο σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εάν οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι, έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν τις οφειλές.

 

Ως υποχρεώσεις / οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη θέση της Α.Ε.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η οποία έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Ε.Ε.

 

Για κάθε καταβολή στην οποία προβαίνει η νέα Α.Ε.Ε., κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπό εκκαθάριση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας.

 

Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.