Νόμος 4607/19 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Επιχορήγηση Μουσείου Ολοκαυτώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγεί εφάπαξ με ποσό ύψους 8.000.000 € τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διεθνή ένωση (Association Internationale Sans But Lucratif) με την επωνυμία Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, με σκοπό την ανέγερση κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.

 

2. Η δαπάνη για την επιχορήγηση της παραγράφου 1 θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό για την έκδοση του οικείου τίτλου πληρωμής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για την ανωτέρω επιχορήγηση δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.