Νόμος 4607/19 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Ρυθμίσεις για το αποθεματικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίσθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα και εμφανίζονται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)). Η εφαρμογή των ανωτέρω γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 159 του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.