Νόμος 4609/19 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Μοριοδότηση εμπειρίας σε εκτελούμενες εργασίες σε υποβρύχια και πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου πολιτικού προσωπικού προς κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία.

 

Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες, ως ακολούθως:

 

α. Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι 84 μήνες.

 

β. Ειδικά η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την παροχή υπηρεσιών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 97/Α/2014) μοριοδοτείται με 20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 36 μήνες και με 7 μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 84 μήνες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.