Νόμος 4625/19 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση του Παραρτήματος Ε του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/782) - Προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Παράρτημα Ε του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει κείμενο στο συγκεκριμένο παράρτημα.

}

 

2. Η αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών για υποβολή αιτήσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019), παρατείνεται μέχρι και 31-10-2019.

 

3. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4597/2019 αποτελούν εσωτερικές παραγράφους του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 και αναριθμούνται σε 6, 7, 8 και 9 αντιστοίχως.

 

4. Η παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει από την 05-09-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.