Νόμος 4625/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υπ' αριθμόν 25/2009, 28/2009, 29/2009, 79/2009, 80/2009, 95/2009, 97/2009,3328.1.7.8/01/2010, 2252.1.3.54/43960/2018, 2252.1.3.66/44045/2018, 2252.1.3.67/44046/2018, 2252.1.3.69/44437/2018, 2252.1.3.70/44438/2018, 2252.1.3.71/44439/2018, 2252.1.3.72/44440/2018, 2252.1.3.73/44441/2018, 2252.1.3.78/44846/2018, 2252.1.3.79/44998/2018, 2252.1.3.83/48940/2018 και 2252.1.3.98/68217/2018, καθώς και συμβάσεις η ισχύς των οποίων λήγει εντός του τρέχοντος έτους, που έχουν συναφθεί κατ' εκτέλεση του άρθρου όγδοου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) για τα δρομολόγια που θα εκτελεσθούν έως την 31-12-2019, ενώ για τα δρομολόγια που εκτελούνται μετά την ημερομηνία αυτή βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

2. Νέες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που εκτελούνται δυνάμει του άρθρου όγδοου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), καθώς και παρατάσεις υπαρχουσών συμβάσεων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.