Νόμος 4625/19

Ν4625/2019: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4625/2019: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις, (ΦΕΚ 139/Α/2019), 31-08-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Άρθρο 2: Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 3: Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012)

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 6: Προσθήκη παραγράφου 4Β και τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 8: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών

Άρθρο 9: Περιβαλλοντική αδειοδότηση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 11: Κτήση δημοτικότητας εν ενεργεία βουλευτών

Άρθρο 12: Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Άρθρο 14: Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 15: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 16: Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 17: Διάταξη περί Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

Άρθρο 19: Τροποποίηση του Παραρτήματος Ε του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/782) - Προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)

Άρθρο 20: Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)

Άρθρο 21: Τροποποίηση του νόμου 3649/2008

Άρθρο 22: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017

Άρθρο 23: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 81/2019

Άρθρο 24: Καταργούμενη διάταξη

Άρθρο 25: Διαρθρωτικές Αλλαγές

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-08-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.