Νόμος 4635/19 - Άρθρο 196

Άρθρο 196: Προσθήκη άρθρου 45Α στο νόμο 4002/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 45 του νόμου 4002/2011 προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής:

 

{Άρθρο 45Α: Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών

 

1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν Συνεργάτες από το Μητρώο Συνεργατών, που συστήνεται και τηρείται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από υποβολή αίτησης του υποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής και για την ένταξη στο μητρώο καταβάλλεται παράβολο 1.000 €.

 

3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου διαγράφεται από το Μητρώο Συνεργατών, με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.