Νόμος 4635/19 - Άρθρο 215

Άρθρο 215: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014, προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο ως εξής:

 

{Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ' εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις παραγράφους 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018) και το άρθρο 22 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.