Νόμος 4635/19 - Άρθρο 216

Άρθρο 216: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο στοιχείο Α' του άρθρου 32 του νόμου 4361/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Επιπλέον ποσό μέχρι 7.650.000 € διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7.

 

Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7 και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στα NBEE ΑΕ. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την 1η Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 31-03-2020. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νομικό δικαίωμα που απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την 31-03-2020.

 

Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018) και το άρθρο 23 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.