Νόμος 4650/19 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται θέση Εθνικού Συντονιστή για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και ορίζεται με απόφασή του. Εθνικός Συντονιστής ορίζεται μέλος της Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή μπορούν να ανατίθενται και σε Υφυπουργό.

 

2. Ο Εθνικός Συντονιστής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α) συντονίζει και ελέγχει τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τους υπαγόμενους σε αυτές φορείς, που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη διαχείριση της μεταναστευτικής - προσφυγικής κρίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στον παρόντα νόμο,

 

(β) συντονίζει και ελέγχει, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των ελληνικών αρχών, το έργο των Διεθνών Οργανισμών, των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των λοιπών Φορέων, που δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο ζήτημα της μεταναστευτικής - προσφυγικής κρίσης,

 

(γ) οργανώνει, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τον Ενιαίο Φορέα Επιτήρησης Συνόρων,

 

(δ) εγκρίνει τους χώρους για την κατασκευή ελεγχόμενων ανοικτών και κλειστών δομών, καθώς και όλων των δομών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προορίζονται για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών,

 

(ε) εποπτεύει τις διαδικασίες μεταφοράς μεταναστών και προσφύγων εντός της Επικράτειας,

 

(στ) ελέγχει τους υπεύθυνους φορείς διοίκησης και διαχείρισης της εκάστοτε δομής, παρακολουθεί τα θέματα διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης της δομής επεμβαίνοντας μέσω του αρμόδιου φορέα στον διοικητή ή διαχειριστή της, όπου απαιτείται, για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.