Νόμος 4650/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύσταση, αποστολή και διάρθρωση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται Ενιαίος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝΦΕΣ), που υπάγεται στον Εθνικό Συντονιστή για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος και έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Συναφείς αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Ο Ενιαίος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων διοικείται από Ειδικό Επιτελείο, στο οποίο υπάγονται επιμέρους Επιχειρησιακές Διοικήσεις Συνόρων. Οι ως άνω Διοικήσεις απαρτίζονται από Τοπικά Συγκροτήματα, ανάλογα με τη γεωγραφική διασπορά και την έδρα των τμημάτων που τις συγκροτούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.