Νόμος 4650/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Άρθρο 25: Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ

 

Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, που πραγματοποιήθηκαν από την 01-09-2018 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66, 68 και 132 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και του προεδρικού διατάγματος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.