Νόμος 4650/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ζητήματα σταδιοδρομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Για τους μετατασσόμενους ΕΜΘ και ΕΠΟΠ δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974).}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990, καθώς και οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.