Νόμος 4664/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση για εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους άνω των ορίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος και σημασίας, για ειδικά κτίρια, καθώς και για κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος και σημασίας, για ειδικά κτίρια, καθώς και για κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.