Νόμος 4683/20 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διαδικασία λήψης μέτρων περιορισμού κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επιτασσόμενους χώρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από 25-02-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (ΦΕΚ 42/Α/2020), σε συνδυασμό με το τέταρτο άρθρο της ίδιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου, για την επιβολή περιορισμού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους και αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του μέτρου του περιορισμού με αναφορά στον χώρο υλοποίησης του περιορισμού, και να έπεται της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25-02-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την αναγκαστική διάθεση των χώρων, με τον προσδιορισμό της έκτασής τους, του χρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισμού της αποζημίωσης για τη δέσμευσή τους. Εφόσον ο περιορισμός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της διαδικασίας περιορισμού έχει λάβει χώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ανωτέρω Γενική Γραμματεία μεριμνά για τη διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότητα της διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του περιορισμού των φυσικών προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25-02-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων αυτών έκταση της υπό αναγκαστική δέσμευση εγκατάστασης, ιδίως δωματίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.