Νόμος 4683/20 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018). Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ή την υπ' αριθμόν ΕΜΠ/5/2012 (ΦΕΚ 3054/Β/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Οι γενόμενες πληρωμές των ανωτέρω δαπανών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι νόμιμες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.