Νόμος 4683/20 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για επιχειρησιακούς λόγους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου 29 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α/2020), πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 5 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 (ΦΕΚ 64/Α/2020), η οποία κυρώθηκε με το τρίτο άρθρο του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020), παρέχεται προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε κρούσματος της ασθένειας. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τηρείται για τον αναγκαίο χρόνο, ήτοι έως την επιδημιολογική υποχώρηση του ιού, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα.

 

2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παραγράφου 1 διενεργείται τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.