Νόμος 4683/20 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πάροχοι υγείας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) μετά από τη σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κοινή απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με αριθμό ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018)) και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), σχέδιο της οποίας υποβάλλεται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών προς έγκριση. Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης δεν προσαυξάνουν τον λογαριασμό των παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής.

 

2. Η παροχή φαρμάκων υψηλού κόστους και φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης σε δικαιούχους του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης δύναται να πραγματοποιείται από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο της σύμβασης της παραγράφου 1 μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης.

 

3. Κάθε ειδικότερο ζήτημα ή ζήτημα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που αφορά στην υλοποίηση των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.