Νόμος 4685/20 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου υψηλής θερμοκρασίας του άρθρου 30 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), παρατείνεται για 5 ακόμα έτη από την ημερομηνία λήξης τους. Οι προβλεπόμενες στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καταληκτικές προθεσμίες μεταφέρονται κατά 5 έτη. Λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις παραμένουν ισχυρά, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους των συμβάσεων μίσθωσης. Στην περίπτωση μισθώσεων του πρώτου εδαφίου του παρόντος όπου η παράταση μπορεί να γίνει μονομερώς με σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, οι σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ισχύουν αναδρομικά από τη λήξη της προηγούμενης μονομερούς παράτασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.