Νόμος 4685/20 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ισχύος κάτω από 50 MW


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και επέκτασης και ανανέωσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση συμβατικών καυσίμων και σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) με χρήση συμβατικών καυσίμων, συνολικής ισχύος ανά σταθμό έως 50 MW, εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Αιτήματα για τη χορήγηση αδειών της παραγράφου 1, τα οποία εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαβιβάζονται, με συνημμένο το σύνολο των στοιχείων του σχετικού φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Αιτήματα για ανανέωση ή παράταση αδειών εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση συμβατικών καυσίμων ή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) υποβάλλονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης άδειας. Κατά το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί μεταξύ της λήξης ισχύος της υφιστάμενης άδειας και της έκδοσης της σχετικής απόφασης και εφόσον η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος είναι σε εξέλιξη, η υφιστάμενη άδεια διατηρείται σε ισχύ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.