Νόμος 4685/20 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Οριοθέτηση έργων αγωγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 176 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διαδρομή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου διασύνδεσης:

 

α) Ελλάδας- Ιταλίας (ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ή IGI Poseidon), η οποία περιγράφεται στην από 04-11-2005 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3441/2006 (ΦΕΚ 39/Α/2006), όπως ανασχεδιάστηκε επί ελληνικού εδάφους έως την ελληνοτουρκική μεθόριο,

 

β) Ελλάδας - Ανατολικής Μεσογείου (East Med Pipeline), ο οποίος υλοποιείται από τον κατά το άρθρο 177 παράγραφος 2 εδάφιο α) φορέα,

 

γ) Ελλάδας-Βουλγαρίας σε εκτέλεση του από 24-04-2009 Μνημονίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και

 

δ) Ελλάδας με άλλο κράτος σε εκτέλεση σχετικής διακρατικής συμφωνίας, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Η διάταξη της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 177 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών αναφέρονται: η εταιρεία TRANS BALKAN PIPELINE BV ή η εταιρεία, νοούνται η εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ (IGIPOSEIDON)  για το έργο του αγωγού Ελλάδας-Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένου του επί του ελληνικού εδάφους τμήματος αυτού έως την ελληνοτουρκική μεθόριο και το έργο του συμπληρωματικού αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας και Ανατολικής Μεσογείου (East Med Pipeline), η κοινή εταιρεία ICGBAD για το έργο του αγωγού Ελλάδας- Βουλγαρίας, καθώς και η εταιρία που συνιστάται για το έργο Ελλάδας-άλλου κράτους αντίστοιχα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.